Fascination About КИТАЙСКА ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ Франция



– Но все пак, как да живеят българските граждани, които получават оскъдни средства на фона не само на средноевропейските, но и на фона на цените, на които им се продават редица жизнено необходими средства и услуги за живот?

Защо да е задължително държавата да регулира доходите на гражданите, данъците които плащат, но да не може да стори същото относно лихвите на банките?

– Да, разбира се, този доклад, който по един неприятен начин получи публичност, е изготвен от екип на компанията по поръчка на компании, които имаха инвестиционни интереси към вашата страна.

В качеството си на национален координатор за България на инициативата “Десетилетие на ромското включване” искам да заявя, че сме положили огромни усилия в постигането на заветната цел циганите да не бъдат наричани цигани, а роми.

Ами ,ако не желаем да ни отразявате, какво правим ? Ако смятаме, че вие имахте достатъчно време за да се сетите, че е необходимо да ни отразявате, но не се възползвахте от него? Когато се зараждаха протестите, къде бяхте тогава? Ако смятаме, че сте неспособни да ни отразявате, че сте подвластни на бизнес и политически интереси, тогава какво?

Вие, от хора градящи заедно общото бъдеще, бяхте превърнати в отделни човечета, борещи се самостоятелно с несгодите и неправдите на живота. Борба, която неуспехите превърнаха в страх, апатия, безверие и отчаяние. Докато господа капиталистите ви обясняваха как трябва да работите на минимални заплати, за да бъдете конкурентноспособни, те трупаха огромни печалби и започнаха да се конкурират по стандарт на живот с капиталистите от западния свят.

За тези болни, които не разполагат с техника за заснемане на собствен видеоклип, БНТ е изградила специално лечебно студио за заснемане на лечебни видеоклипове. Продължителността на всеки лечебен клип не трябва да надхвърля половин минута, за да може да се обхване по-голяма част от болното българско население.

Гарантираме си, че техният труд ще бъде изцяло на наше разположение, че те ще се отзовават безропотно на всяко наше повикване години и години напред, до края на живота си. А участта на тези, които са взели от нашите пари под лихва, но вече не са ни необходими – било поради остарелите им познания, било поради пренасищане на трудовия пазар вследствие на относително свръхнаселение, – та тяхната участ ще служи за плашило на останалите. Къде са нашите предци, да ни видят как заменихме камшика с лихвата!

, където множество европейски технократи и гръцки политици, полагаха неимоверни усилия да спасят Гърция от гръцкият народ и да въдворят демокрацията такава каквато би трябвало да бъде според лихварският европейски елит, като за светъл пример ползваха демократична България. Та нашата Люба успя първа да се добере до един от водещите европейски технократи и да му тикне в любезно в лицето своя микрофон, за да може той да сподели с уважаемия български телезрител, огромните усилия които цялата лихварска пасмина полага за укротяването на опърничавите гърци и налагането на демократичната финансова система:

В състава на мироопазващите и демократизиращи сили няма да намерите и един военнослужещ, който да е отишъл там воден от идеали, а това веднага подкопава идеята, че наистина става въпрос за установяване на демокрация. Докато в средите на противниците на тези сили ще видите редица доброволци, водени изключително и само от идеали. Голяма част от българските военнослужещи са станали такива именно поради идването на демокрацията във вашата държава, съпроводено с масово обедняване на населението, разоряване и разпродаване на производствените мощности, закриването на редица предприятия и банкрутирането на цели отрасли в икономиката. Единственото, което им е предложено като алтернатива, е да станат военни и да ходят да налагат демокрацията в check here следващата държава, която ще бъде подложена на разграбване.

А Гърция е едва ли не гордиевият възел на съвременния свят. И тук аз виждам корумпирането на разума на българската младеж.

БНТ официално се отказва да патентова новия метод за лечение в името на една нова лечебна култура и на хуманизма като цяло.

Под заглавието “Няма по-прост народ от българския” той публикува своите впечатления, опит и разочарование от грешката да си купи имот в нашата страна:

В момента, когато този бяг спреше, Капиталът бе обречен, той се свиваше и загиваше. И тези, които го притежаваха, измисляха все нови и нови инструменти, нови и нови пребивавания където Капиталът да расте. Те измислиха цял един нов виртуален свят, като смятаха, че той ще ги спаси, че ще помогне капиталът им да расте безгранично и така ще гарантира властта им над живота, но, уви!, надеждите им бяха попарени. Всеки път, когато капиталът спреше своето движение, уверен, че е намерил спасение, той се раздуваше неимоверно и накрая се пръскаше, оголвайки своята куха същност и погубвайки милиони човешки съдби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *